MFC Burgfalke e.V.
 

Für unsere Gäste aus den Benelux-Länder

De hemel is onbegrensd“    Modelvliegen
De Modelvliegclub (MFC) Burgfalke e.V. Heimbach-Düren heeft al sinds 1981 in 52396 Heimbach/Vlatten een uitstekend modelvlieg-terrein, hetgeen ook aan vakantiegasten beschikbaar gesteld kan worden.
Vanuit het prachtige landschap van de Noordeifel heeft u weidse uitzichten op de Kölner Bucht tot aan de 50 Km verder gelegen bergrug van het Siebengebirge.
De MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren werd in 1972 in Heimbach opgericht. Momenteel heeft de vereniging ongeveer 50 leden, waarvan er 30 actief de modelvliegsport uitoefenen. Sinds 1982 houdt men zich steeds meer bezig met de opleiding en begeleiding van de jeugd en er is sindsdien een jeugdgroep actief.
Voor het modelvliegterrein bestaat een vergunning voor allerlei soorten modelvliegtuigen tot een vlieggewicht van max. 25kg. De vliegactiviteiten op het terrein zijn geregeld in een „Flug- und Platzordnung“, die door alle gebruikers opgevolgd dienen worden. Bij gelijktijdig gebruik door 3 of meer piloten zal een flight director het vlieggebeuren regelen en bewaken. Hij kan zonodig ook intervenieren.
Modelvliegers, die als gast gebruik willen maken van ons modelvliegveld, dienen tijdelijk voor een dag of een week lid te worden van onze vereniging en tevens over een WA aansprakelijkheidsverzekering beschikken. Zonder een geldig verzekeringsbewijs is het gebruik van ons terrein niet toegestaan.
Dit dag- of weeklidmaatschap wordt afgesloten bij de MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren. De vergoeding voor daggebruik van het vliegterrein bedraagt 5,00€.
De weekvergoeding (7 dagen) bedraagt 20,00€.
Indien men niet beschikt over een voor Duitsland wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheidsverzekering bestaat voor model-vliegers uit de Benelux de mogelijkheid om lid te worden van de Deut-schen Modellflieger Verband e.V. (DMFV).
Bestuur en leden van de MFC Burgfalke e.V. Heimbach verheugen zich reeds op uw bezoek en heten u.
„van harte welkom“.

Flyer neu 2014 NL  : Download Seite 1   Download Seite 2

E-Mail
Karte
Infos